Operacija

Operacija

Stoma

Stoma je kirurški napravljen otvor na površini kože koji omogućuje uklanjanje crijevnog otpada iz organizma, zaobilazeći pritom debelo crijevo ili rektum. Otpadni proizvodi prazne se u vanjsku vrećicu spojenu na abdomen. Stoma može biti trajna ili privremena.

Liječnik će odabrati napraviti stomu samo onda kada nema drugih opcija. Pažljivom brigom i održavanjem stome te primjerenom prehranom mogu se spriječiti komplikacije u vezi s brigom o stomi. Medicinske komplikacije obavezno se trebaju prepoznati te u skladu s njima poduzeti odgovarajuće mjere.

CRO-MedEd-CD-WEB-01-3.01.2023, EM-119926

Izjava o ograničenju medicinske odgovornosti
Sadržaj ovih internetskih stranica namijenjen je u svrhu informiranja i educiranja. Za personalizirani medicinski savjet obratite se svom liječniku. Uvijek zatražite savjet liječnika u svezi s bilo kojim pitanjem o zdravstvenom stanju.

Prije upotrebe bilo kojeg lijeka pa i onih koji se izdaju bez recepta kao i dodataka prehrani, pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika. Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete prjaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), Internetska stranica: www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store traovine. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti lijekova.

Povezani sadržaj

Dodatne mjere
Liječenje Crohnove bolesti
Terapije lijekovima
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson