Liječenje Crohnove bolesti

Liječenje Crohnove bolesti

Danas možemo liječiti i zbrinuti čak i teže vrste Crohnove bolesti, kako bismo bolesniku omogućili najbolju moguću kvalitetu života i spriječili oštećenje crijeva uslijed kronične upale.

Ako bolesnik ne odgovara na liječenje, kronična upala dovodi do teških striktura, razvoja fistula i apscesa, koji zahtijevaju kirurški postupak kako bi se eliminirali simptomi i osigurala zdrava funkcija probavnog trakta.

CILJEVI LIJEČENJA

Crohnova bolest je kronično stanje. To znači da zahtijeva stalno liječenje s ciljem postizanja potpunog i dugotrajnog zacjeljenja crijevne sluznice jer je to jedini način da se spriječi trajno oštećenje probavnog trakta.

Ciljevi liječenja

 • ublažiti manifestaciju i simptome bolesti (proljev, bol u trbuhu, umor...)
 • dugoročno smanjenje upale i posljedično dulja razdoblja bez simptoma (postići i održavati remisiju)
 • spriječiti daljnje buktanje simptoma (aktivnu upalu)
 • potpuno i dugotrajno zacjeljenje crijevne sluznice s ciljem sprječavanja trajnog oštećenja i komplikacija
 • održavati primjerenu dijetu i ishranu
 • izbjeći kirurške postupke što je dulje moguće
 • minimizirati negativni utjecaj bolesti na kvalitetu života

Realistični osobni ciljevi

 • normalan pubertetski razvoj
 • pohađanje škole bez prekida
 • slobodan odabir zanimanja
 • radna sposobnost
 • uspješno školovanje
 • mogućnost osnivanja obitelji te aktivnog obiteljskog i društvenog života
Crohn_Treatment_Liječenje_Crohnove_bolesti_imp_text

CRO-MedEd-CD-WEB-01-3.01.2023, EM-119926

Izjava o ograničenju medicinske odgovornosti
Sadržaj ovih internetskih stranica namijenjen je u svrhu informiranja i educiranja. Za personalizirani medicinski savjet obratite se svom liječniku. Uvijek zatražite savjet liječnika u svezi s bilo kojim pitanjem o zdravstvenom stanju.

Prije upotrebe bilo kojeg lijeka pa i onih koji se izdaju bez recepta kao i dodataka prehrani, pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika. Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete prjaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), Internetska stranica: www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store traovine. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti lijekova.

Povezani sadržaj

Terapije lijekovima
Dodatne mjere