Dodatne mjere

Dodatne mjere


Stručne smjernice svim bolesnicima savjetuju prestanak pušenja jer on korisno utječe na tijek liječenja. Ne postoji posebna dijeta ni plan prehrane kod Crohnove bolesti, ali uravnotežena prehrana može biti korisna. Preporuke za prehranu moraju se prilagoditi pojedinačnom bolesniku, ovisno o tome koji je dio crijeva obuhvaćen bolešću i kakvi su simptomi prisutni.


CRO-MedEd-CD-WEB-01-3.01.2023, EM-119926

Izjava o ograničenju medicinske odgovornosti
Sadržaj ovih internetskih stranica namijenjen je u svrhu informiranja i educiranja. Za personalizirani medicinski savjet obratite se svom liječniku. Uvijek zatražite savjet liječnika u svezi s bilo kojim pitanjem o zdravstvenom stanju.

Prije upotrebe bilo kojeg lijeka pa i onih koji se izdaju bez recepta kao i dodataka prehrani, pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika. Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete prjaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), Internetska stranica: www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store traovine. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti lijekova.

Povezani sadržaj

Liječenje Crohnove bolesti
Terapije lijekovima