Kako dijagnosticirati Crohnovu bolest ?

Kako dijagnosticirati Crohnovu bolest ?

Dijagnoza Crohnove bolesti postavlja se tako da se uzme cjelovita anamneza bolesnika i obiteljska anamneza te provede klinički pregled i testovi. Ako se nakon uzimanja anamneze i fizikalnog pregleda sumnja na Crohnovu bolest, liječnik će provesti dodatne testove. Oni mogu uključivati sljedeće.

ENDOSKOPIJA

Endoskopija je najvažniji dijagnostički alat, a koristi endoskop, tanku i fleksibilnu cijev s izvorom svjetlosti i malom kamerom na svom vrhu koja odašilje sliku na ekran. Gastroenterolog uvodi endoskop u vaš GI trakt. Kod pregleda debelog crijeva, endoskop se uvodi kroz anus – kolonoskopija. Kod pregleda gornjeg dijela GI trakta endoskop se uvodi kroz usta – gastroskopija i enteroskopija.

HISTOLOGIJA

Tijekom endoskopije liječnik uzima uzorak tkiva iz oboljelog područja (biopsija). Uzorak zatim prolazi detaljnu mikroskopsku analizu. Patohistološko mišljenje jako je važno jer potvrđuje bolest, omogućuje razlikovanje između različitih oblika UBC-a, pokazuje stupanj aktivnosti bolesti i potencijalnu displaziju kod dugotrajne bolesti.

LABORATORIJSKI TESTOVI

  • Testovi iz krvi (broj leukocita, trombocita, hemoglobin i markeri akutne upale kao što su CRP, ESR) ne potvrđuju Crohnovu bolest. Važni su za određivanje aktivnosti bolesti, procjenu djelotvornosti liječenja te kao prediktor pogoršanja bolesti.
  • Testovi iz stolice (kalprotektin, koristi se za otkrivanje akutne upale u crijevima). Detekcija kalprotektina u stolici omogućuje diferencijaciju između UBC-a i iritabilne bolesti crijeva te procjenu aktivnosti upale crijeva i uspjeha liječenja. Kalprotektin se može koristiti kao prediktor pogoršanja bolesti.

DIJAGNOSTIČKO SNIMANJE

Radiološke snimke važni su komplementarni dijagnostički testovi koji omogućuju snimanje oboljelog dijela GI trakta i/ili komplikacije bolesti.
Nativna rendgenska (RTG) snimka abdomena: koristi se u bolesnika da bi se isključio toksični megakolon, perforacija GI trakta i opstrukcija crijeva (ileus).
CT enterografija (CTE): test snimanja koji daje slične podatke kao i MRE, ali bolesnika izlaže teretu zračenja.

Snimanje magnetskom rezonancom (MR): noviji dijagnostički postupak koji ne uključuje zračenje; metoda se temelji na rezonanciji iona vodika u snažnom magnetskom polju, energija radiovalova pretvara signale u realistične snimke tijela.

  • MR zdjelice: važna pretraga kada se sumnja na komplikacije Crohnove bolesti, poput perianalnih fistula s apscesima.
  • Enterografija magnetskom rezonancom (MRE): vrlo važno dijagnostičko snimanje tankog crijeva u bolesnika s Crohnovom bolešću. Osim otkrivanja promjena u promjeru lumena, također pokazuje promjene u stijenki crijeva i okolnom tkivu (limfnim čvorovima, fistulama). MRE pokazuje aktivnu upalu, luminalna suženja i rastezanje (distenziju) prije suženja (važno za donošenje odluke o vrsti liječenja).

Ultrazvuk (US): tehnologija ultrazvuka koristi se za evaluaciju organa u području zdjelice i trbuha bez izlaganja bolesnika zračenju.

  • Transabdominalni ultrazvuk s kontrastnim sredstvom: sve važnija pretraga za dijagnozu i praćenje UBC-a. Ovaj test snimanja omogućuje kliničaru da pregleda debljinu stijenke crijeva i obrasce prokrvljenosti (perfuzije) koji ukazuju na upalne promjene, osobito u području završnog dijela crijeva (terminalnog ileuma). Također otkriva povećane limfne čvorove, apscese, strikture te čak i fistule.
  • Endoskopski ultrazvuk (EUS): pokazuje perianalne fistule i komplikacije. EUS razlikuje jednostavne od kompleksnih fistula i njihov odnos s analnim sfinkterom. Pretraga ima vrlo visoku osjetljivost za identifikaciju perianalnih apscesa. EUS ne koristi zračenje, siguran je i ima sličnu osjetljivost i specifičnost za perianalne apscese i fistule kao i MR. Kada je zahvaćeno perianalno područje, pretraga može biti bolna. U takvim slučajevima preferira se MR zdjelice.

Kapsulska endoskopija: dijagnostički alat koji ne koristi zračenje, a namijenjena je za pregled tankog crijeva. U ovom postupku liječnik koristi malu bežičnu kameru kako bi dobio snimke probavnog trakta. Kamera se nalazi u kapsuli koju bolesnik proguta. Osjetljivija je od drugih tehnika snimanja (jejunoileografije, MR enterografije, CT enterografije) za identificiranje upalnih područja u tankom crijevu kod bolesnika bez striktura ili opstrukcija crijeva. Namijenjen je za bolesnike sa sumnjom na Crohnovu bolest tankog crijeva koja se nije mogla potvrditi prethodnim endoskopskim testovima i snimanjem.

Crohn_Kako_dijagnosticirati_Crohnovu_bolest_imp_text.jpg

CRO-MedEd-CD-WEB-01-3.01.2023, EM-119926

Izjava o ograničenju medicinske odgovornosti
Sadržaj ovih internetskih stranica namijenjen je u svrhu informiranja i educiranja. Za personalizirani medicinski savjet obratite se svom liječniku. Uvijek zatražite savjet liječnika u svezi s bilo kojim pitanjem o zdravstvenom stanju.

Prije upotrebe bilo kojeg lijeka pa i onih koji se izdaju bez recepta kao i dodataka prehrani, pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika. Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete prjaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), Internetska stranica: www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store traovine. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti lijekova.

Povezani sadržaj

Izvancrijevne manifestacije Crohnove bolesti
Kako živjeti s upalnim bolestima crijeva u vrijeme COVID-19 pandemije?
Što je Crohnova bolest?