Izvancrijevne manifestacije Crohnove bolesti

Izvancrijevne manifestacije Crohnove bolesti


Izvancrijevne manifestacije obično se javljaju u početnoj fazi bolesti. Također se mogu pojaviti sa svakim buktanjem simptoma bolesti. Uspješno liječenje i zbrinjavanje Crohnove bolesti blagotvorno utječe na izvancrijevne simptome. Više se ne javljaju ili se javljaju u vrlo oslabljenom obliku.


Crohn_Izvancrijevne_manifestacije_Crohnove_bolesti_imp_text.jpg

CRO-MedEd-CD-WEB-01-3.01.2023, EM-119926

Izjava o ograničenju medicinske odgovornosti
Sadržaj ovih internetskih stranica namijenjen je u svrhu informiranja i educiranja. Za personalizirani medicinski savjet obratite se svom liječniku. Uvijek zatražite savjet liječnika u svezi s bilo kojim pitanjem o zdravstvenom stanju.

Prije upotrebe bilo kojeg lijeka pa i onih koji se izdaju bez recepta kao i dodataka prehrani, pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika. Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete prjaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), Internetska stranica: www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store traovine. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti lijekova.

Povezani sadržaj

Kako živjeti s upalnim bolestima crijeva u vrijeme COVID-19 pandemije?
Što je Crohnova bolest?