Anemija povezana s tumorom: simptomi, liječenje i uzroci

Anemija povezana s tumorom: simptomi, liječenje i uzroci

dr. sc. Jana Obertová, dr. med.
Nacionalni institut za rak, Bratislava

Što je anemija?

Anemija se definira kao nizak broj crvenih krvnih stanica (eritrocita). Anemija se mjeri prema količini hemoglobina - proteina u eritrocitima koji prenosi kisik iz pluća do tkiva u organizmu. Brojni simptomi anemije uzrokovani su smanjenim dovodom kisika do vitalnih tkiva i organa u organizmu.

Koji su simptomi anemije?

Kod sporog nastanka anemije simptomi su često nejasni. Osobe s anemijom često se mogu žaliti da im je hladno, obično osjećaju umor, ošamućenost ili omaglicu, osobito kad su aktivni ili dok stoje, zatim otežanu koncentraciju, omamljenost i zatvor. Kod teškog oblika anemije moguća je i nesvjestica. Ostali simptomi uključuju: nedostatak zraka, bolove u prsima. Ako odete na sistematski pregled, a imate anemiju, vaši nalazi mogu pokazati: visok ili nizak krvni tlak, blijedu kožu, žuticu, ubrzane srčane otkucaje, aritmije, šum na srcu.
Nalazi laboratorijskih pretraga obično otkrivaju smanjen broj eritrocita, razine hemoglobina i hematokrita.

Što uzrokuje anemiju?

Eritrociti se proizvode u koštanoj srži iz matičnih stanica. Njihovu proliferaciju potiče hormon eritropoetin, koji se proizvodi u bubrezima. Željezo iz hrane, vitamin B12 i folna kiselina ključni su za sazrijevanje eritrocita u organizmu. Svakog dana obično se izmijeni 0,8 do 1 posto eritrocita u organizmu, a prosječni životni vijek eritrocita je 100 do 120 dana. Bilo koji proces koji negativno utječe na ovu ravnotežu proizvodnje i uništavanja eritrocita može uzrokovati anemiju.
Uzroci anemije obično se dijele na one koji smanjuju proizvodnju ili pak uzrokuju nepravilnu proizvodnju eritrocita te one koji povećavaju uništavanje eritrocita.
Faktori koji smanjuju proizvodnju eritrocita
Uzroci koji obično smanjuju proizvodnju eritrocita uključuju:

 • nedovoljan unos željeza, vitamina B12 ili folata prehranom ili njihovu narušenu apsorpciju
 • hipotireoidizam (smanjena funkcija štitne žlijezde)
 • potiskivanje sinteze hematopoetskog faktora rasta, posebice eritropoetina

Faktori koji povećavaju uništavanje eritrocita
S druge strane, bilo koji poremećaj koji uništava eritrocite većom brzinom od one kojom se proizvode može uzrokovati anemiju. To se uglavnom događa zbog krvarenja ili hemolize (skraćenog životnog vijeka eritrocita na manje od 100 dana, često uzrokovanog antieritrocitnim protutijelima ili mehaničkom traumom zbog mikroangiopatije).
U bolesnika s rakom mehanizmi razvoja anemije uključuju i sljedeće:

 • krvarenje iz tumora
 • zamjenu matičnih stanica u koštanoj srži stanicama raka, što se često vidi u bolesnika s rakom prostate koji zahvaća i kosti
 • inhibiciju eritrocita zbog faktora koje proizvode stanice raka (npr. citokini inhibiraju eritropoezu posredujući blokadu iskorištavanja željeza ili inhibirajući sintezu eritropoetina i mnoge druge slabije utvrđene supresivne učinke na eritropoezu, autoantitijela protiv eritrocita, čiji je rezultat hemoliza)
 • učinci liječenja raka (npr. potiskivanje eritropoeze radioterapijom, kemoterapijskim i/ili hormonskim lijekovima)

Kako se anemija klasificira?

Anemija se može klasificirati prema veličini eritrocita i količini hemoglobina u svakoj stanici. Ako su stanice malene, naziva se mikrocitnom anemijom; ako su velike, naziva se makrocitnom anemijom; a ako su normalne veličine, radi se o normocitnoj anemiji.
Prema WHO-u/Nacionalnom institutu za rak, normalne vrijednosti hemoglobina (Hgb) su od 12 do 16 g/dl za žene te od 14 do 18 g/dl za muškarce. WHO definira stupnjeve težine anemije na sljedeći način:

 • blaga (1. stupanj) – Hgb od 10 g/dl do donje granice normalnog raspona
 • umjerena (2. stupanj) – Hgb od 8,0 do 9,9 g/dl
 • teška (3. stupanj) – Hgb od 6,5 do 7,9 g/dl
 • opasna po život (4. stupanj) – Hgb <6,5 g/dl

Kako liječiti anemiju?

Liječenje anemije ovisi o njezinu uzroku i težini.
Anemija uzrokovana nedovoljnim količinama željeza, vitamina B12 i folne kiseline liječi se dodacima prehrani. U nekim slučajevima potrebne su injekcije vitamina B12 jer se ne apsorbira pravilno iz probavnog trakta.
Kod teške anemije može biti potrebna transfuzija krvi, uglavnom ako dođe do krvarenja ili ako je razina hemoglobina vrlo niska, obično ispod 8,0 g/dl. Transfuzija eritrocita gotovo uvijek uspješno podiže razine hemoglobina, iako nosi i svoje rizike, uključujući akutne transfuzijske reakcije, preopterećenje volumenom i prenošenje infektivnih tvari. Transfuzije često mogu brzo ublažiti simptome bolesnika i poboljšati njihovu kvalitetu života.
Još jedna mogućnost je primjena injekcija eritropoetina kako bi se povećala proizvodnja eritrocita u koštanoj srži, ali njihova je indikacija ograničena na bolesnike s anemijom povezanom s kemoterapijom u kojih liječenje raka nema kurativnu namjenu i čije su vrijednosti hemoglobina pale na <10 g/dl.

Izjava o ograničenju medicinske odgovornosti
Sadržaj ovih internetskih stranica namijenjen je u svrhu informiranja i educiranja. Za personalizirani medicinski savjet obratite se svom liječniku. Uvijek zatražite savjet liječnika u svezi s bilo kojim pitanjem o zdravstvenom stanju.
Prije upotrebe bilo kojeg lijeka pa i onih koji se izdaju bez recepta kao i dodataka prehrani, pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika. Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete prjaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), Internetska stranica: www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store traovine. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti lijekova.

 1. Rodgers GM 3rd, Becker PS, Bennett CL i sur. Cancer- and chemotherapy-induced anemia. J Natl Compr Canc Netw 2008; 6:536.
 2. Madeddu C, Gramignano G, Astara G i sur. Pathogenesis and Treatment Options of Cancer Related Anemia: Perspective for a Targeted Mechanism-Based Approach.Front Physiol 2018; 9:1294.doi: 10.3389/fphys.2018.01294
 3. Bohlius J, Bohlke K, Castelli R i sur., Management of cancer-associated anemia with erythropoiesis-stimulating agents: ASCO/ASH clinical practice guideline update. Blood Advances 2019; 3(8): 1197-2010.

Za sadržaj i objavu je odgovoran Johnson & Johnson S.E.d.o.o. Oreškovićeva 6h, 10010 Zagreb, Hrvatska

EM-120042; CRO-MeEd-ONC-WEB-31-27/12/2022

Pripremljeno: siječanj 2023.

Povezani sadržaj

Klinička ispitivanja
Umor povezan s rakom: uzroci, simptomi, procjena i liječenje