Psihološke implikacije

Psihološke implikacije

Stres i posramljenost svakodnevni su pratioci osoba s Crohnovom bolešću. Uobičajeni znakovi – proljev, bol i grčevi – dovode do visokih razina stresa, koji je u većini slučajeva povezan s duboko ukorijenjenim strahom da nećete uspjeti preživjeti svoj svakodnevni strah od sporadične pojave buktanja bolesti. Strah od pretraga i testova ili kirurških postupaka dodatni su stresni faktori.

Bolesti se mora pristupiti proaktivno i odlučno.

Naravno, to ovisi i o pojedinačnom bolesniku, njegovim/njezinim osobnim okolnostima i sposobnosti da se nosi sa stresom. Crohnova bolest i njezine raznolike manifestacije su faktori stresa koji mogu utjecati na vaš život. Na vama je da preuzmete inicijativu i proaktivno se suočite s vlastitim strahovima, stresom i bolešću. Započnite svoje putovanje promišljanjem o sebi samima ili samoopuštanjem. Ako ne poznajete i ne razumijete svoje strahove, ne možete ih ni nadvladati.Nema sumnje da je Crohnova bolest donijela brojne promjene u vaš život. Odlazak u kino, restoran ili shopping centar za mnoge bolesnike, osobito na početku, može biti vrlo stresan, ali trebate zadržati pozitivan stav i optimističan pogled na život.

CRO-MedEd-CD-WEB-01-3.01.2023, EM-119926

Izjava o ograničenju medicinske odgovornosti
Sadržaj ovih internetskih stranica namijenjen je u svrhu informiranja i educiranja. Za personalizirani medicinski savjet obratite se svom liječniku. Uvijek zatražite savjet liječnika u svezi s bilo kojim pitanjem o zdravstvenom stanju.

Prije upotrebe bilo kojeg lijeka pa i onih koji se izdaju bez recepta kao i dodataka prehrani, pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika. Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete prjaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), Internetska stranica: www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store traovine. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti lijekova.

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson