Moja strategija samopomoći

Moja strategija samopomoći

Kad imate dijagnozu Crohnove bolesti, želite da vam dan prođe – koliko je to moguće – bez stresa i anksioznosti. Da biste to postigli, također su vam potrebni hrabrost i plan kako nadvladati bolest.

Svi želimo imati život bez poteškoća. Također, kad imate dijagnozu Crohnove bolesti, želite da vam dan prođe – koliko je to moguće – bez stresa i anksioznosti. Da biste to postigli, također su vam potrebni hrabrost i plan kako nadvladati bolest. Ovaj plan trebate sami izraditi, zajedno sa svojim partnerom, obitelji ili prijateljima, grupom za samopomoć ili uz pomoć stručnog terapeuta.

Ako već niste, pridružite se lokalnoj grupi za podršku u organizaciji za bolesnike. Lokalne grupe za podršku bolesnicima pogledajte ovdje.

Svaki je početak težak, ali nakon određenog vremena – obično pod stručnim vodstvom – ljudi s kroničnom upalom crijeva razviju potrebne strategije za prihvaćanje svoje bolesti i njezinu integraciju u svoje dnevne rutine – moraju se riješiti straha. Težite ka dugoročnim pozitivnim učincima i ne zadovoljavajte se kratkoročnim uspjehom.

Da biste održali dobro fizičko i mentalno stanje, možete se služiti raznim tehnikama opuštanja i pronaći vrijeme za fizičke aktivnosti ili se pridružiti grupi za podršku i povezati s drugim osobama koje prolaze kroz isto kao i vi. Ako imate osobnih problema, može vam pomoći psihoterapeut.

Pronađite vlastiti način na koji ćete nadvladati bolest.

Možda će vam biti korisne sljedeće strategije:

  • pokušajte prihvatiti bolest;
  • prepoznajte izvore stresa, problema i strahova;
  • pronađite aktivnosti koje vam pomažu smanjiti stres;
  • po potrebi potražite stručnu pomoć;
  • dopustite si pokazivanje emocija, ali distancirajte se od problema.

CRO-MedEd-CD-WEB-01-3.01.2023, EM-119926

Izjava o ograničenju medicinske odgovornosti
Sadržaj ovih internetskih stranica namijenjen je u svrhu informiranja i educiranja. Za personalizirani medicinski savjet obratite se svom liječniku. Uvijek zatražite savjet liječnika u svezi s bilo kojim pitanjem o zdravstvenom stanju.

Prije upotrebe bilo kojeg lijeka pa i onih koji se izdaju bez recepta kao i dodataka prehrani, pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika. Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete prjaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), Internetska stranica: www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store traovine. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti lijekova.