Živjeti s Crohnovom bolešću

Živjeti s Crohnovom bolešću

Crohnova bolest najčešće se razvija u dobi između 15 i 35 godina, odnosno u vrijeme koje se poklapa s pubertetom te osobnim promjenama i promjenama u karijeri. Nakon dovršenog obrazovanja, mnogi si bolesnici postavljaju pitanja: što sada? To je faza u životu kada su u fokusu pitanja o seksualnosti, partnerstvu i planiranju obitelji.

Ako već niste, pridružite se lokalnoj grupi za podršku u organizaciji za bolesnike. Lokalne grupe za podršku bolesnicima pogledajte ovdje.


CRO-MedEd-CD-WEB-01-3.01.2023, EM-119926

Izjava o ograničenju medicinske odgovornosti
Sadržaj ovih internetskih stranica namijenjen je u svrhu informiranja i educiranja. Za personalizirani medicinski savjet obratite se svom liječniku. Uvijek zatražite savjet liječnika u svezi s bilo kojim pitanjem o zdravstvenom stanju.

Prije upotrebe bilo kojeg lijeka pa i onih koji se izdaju bez recepta kao i dodataka prehrani, pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika. Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete prjaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), Internetska stranica: www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store traovine. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti lijekova.