open
Homepage
Choose your language
Hrvatski
Hrvatski

Pravni uvjeti

Pravne obavijesti

Molimo da pažljivo pročitate ove Uvjete pružanja Usluga (dalje u tekstu: Ugovor). Korištenjem Usluga (prema definiciji Usluga koju donosimo u nastavku), prihvaćate Ugovor. Preporučamo da ispišete primjerak ovoga Ugovora za buduće potrebe. Pridržavamo pravo promjene sadržaja, sukladno niže navedenom.

Ovaj Ugovor je ugovor između Vas i Janssen Pharmaceutica NV (dalje u tekstu: Društvo ili mi ili nas ili naše) kojim se uređuje Vaše korištenje “Janssen With Me” web stranice na adresi www.janssenwithme.com (dalje u tekstu: Stranica) (zajednički: Usluge).

Ako ne želite prihvatiti uvjete i odredbe ovoga Ugovora, molimo Vas da ne pristupate Stranici ili ne koristite Usluge. Molimo da pročitate i naša Pravila zaštite osobnih podataka kako biste saznali koje podatke prikupljamo i kako ih koristimo.

OVA STRANICA JE NAMIJENJENA KORIŠTENJU DRŽAVLJANA DRŽAVA-ČLANICA EUROPSKE UNIJE (OSIM UJEDINJENOG KRALJEVSTVA), DRŽAVA SREDNJEG ISTOKA I AFRIČKIH DRŽAVA. POTVRĐUJETE DA STE PUNOLJETNI I POSLOVNO SPOSOBNI SKLOPITI OVAJ UGOVOR ILI, AKO NISTE PUNOLJETNI, DA IMATE ODOBRENJE RODITELJA ILI ZAKONSKOG ZASTUPNIKA ZA SKLAPANJE OVOGA UGOVORA. AKO KORISTITITE USLUGE U IME ILI ZA RAČUN BILO KOJE ORGANIZACIJE S KOJOM STE POVEZANI, PRIHVAĆATE UVJETE OVOGA UGOVORA U VLASTITO IME I U IME ODNOSNE ORGANIZACIJE TE POTVRĐUJETE DA STE PRAVNO OVLAŠTENI OBVEZATI ORGANIZACIJU OVIM UGOVOROM. Sva upućivanja na Vas ili vaše u ovom Ugovoru znače upućivanja na, zajednički, Vas i svaku takvu organizaciju.

 1. Pravo izmjene. Povremeno možemo mijenjati sadržaj ovoga Ugovora (zbog bilo kojeg razloga, kao što su promjene funkcionalnosti ili usluga koje nudimo putem ove Stranice ili zbog usklađenja sa promjenama zakona) i o tome Vas obavještavati na bilo koji razuman način i stavljajući Vam na raspolaganje izmijenjeni Ugovor u izvršavanju Usluga. Niti jedna takva izmjena neće se primjenjivati na bilo koji spor između Vas i nas koji potiče iz vremena prije datuma objave izmijenjenog Ugovora ili datuma na koji smo Vas obavijestili o izmjenama. Vaše korištenje Usluga nakon izvršenih izmjena smatrati će se Vašim prihvaćanjem takvih izmjena. Navod iz uvoda “Posljednja izmjena” je podatak o zadnjoj izmjeni Ugovora.

  U mjeri u kojoj to dozvoljava primjenjivi zakon, možemo, u bilo koje vrijeme i bez odgovornosti, promijeniti ili obustaviti pružanje Usluga, u cijelosti ili djelomično (npr. radi usklađenja sa relevantnim zakonima, radi zaštite sigurnosti Usluga ili radi primjene razumnih tehničkih prilagodbi i poboljšanja, radi prilagodbe usluga i funkcionalnosti koje ova Stranica nudi); ili našom diskrecijskom odlukom ponuditi posebne mogućnosti nekim ili svim korisnicima. Nastojati ćemo Vas obavijestiti na razuman način o svim izmjenama koje će se, gledano u cijelosti, negativno odraziti na Vaše korištenje Usluga.

 2. Informativna svrha

  SVE INFORMACIJE UKLJUČIVO BILO KOJE SAVJETE I PREPORUKE KOJI SE MOGU DAVATI U OKVIRU USLUGA DAJU SE ISKLJUČIVO U EDUKATIVNE I INFORMATIVNE SVRHE. NIŠTA NE PREDSTAVLJA DAVANJE MEDICINSKIH SAVJETA ILI SAVJETA O ZDRAVLJU NITI SE MOŽE KORISTITI U SVRHE MEDICINSKOG DIJAGNOSTICIRANJA ILI LIJEČENJA BILO KOJEG POJEDINAČNOG PROBLEMA. TAKOĐER, INFORMACIJE NISU ZAMJENA ZA PROFESIONALNI SAVJET I USLUGE KVALIFICIRANOG ZDRAVSTVENOG RADNIKA KOJI JE UPOZNAT SA VAŠIM POJEDINAČNIM SLUČAJEM. UVIJEK SE SAVJETUJTE SA VAŠIM LIJEČNIKOM ILI DRUGIM KVALIFICIRANIM ZDRAVSTVENIM RADNIKOM O ZDRAVSTVENOM STANJU I PRIJE SVAKOG POČETKA LIJEČENJA. NA KORIŠTENJE USLUGA MOGU SE PRIMJENJIVATI I DODATNA OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI I UPOZORENJA KOJA ĆE SE POJAVITI TIJEKOM PRUŽANJA USLUGA.

  NE PREUZIMAMO NIKAKVU ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE POSLJEDICE KOJE SU U IZRAVNOJ ILI NEIZRAVNOJ VEZI SA BILO KAKVIM VAŠIM RADNJAMA ILI PROPUSTIMA KOJE TEMELJITE NA INFOMRACIJAMA ILI DRUGIM MATERIJALIMA KOJI PREDSTAVLJAJU DIO USLUGA. PREMDA NASTOJIMO DAVATI TOČNE, POTPUNE I AŽURNE INFORMACIJE U OKVIRU IZVRŠAVANJA USLUGA, NE DAJEMO NIKAKVA JAMSTVA I NE ODGOVARAMO ZA BILO KAKVE ŠTETE ILI GUBITKE VEZANE UZ TOČNOST, POTPUNOST ILI PRAVOVREMENOST INFORMACIJA U OKVIRU IZVRŠAVANJA USLUGA.

 3. Podaci koje dostavljate u okviru Usluga. Na sve osobne podatke koje dajete radi izvršavanja Usluga primjenjuju se naša Pravila zaštite osobnih podataka, uključivo i posebna Pravila o kolačićima.
 4. Jurisdikcijska pitanja. Usluge možda neće biti primjerene ili dostupne za korištenje u nekim jurisdikcijama. Usluge koristite isključivo na vlastitu odgovornost i pri tome se obvezujete postupati sukladno svim primjenjivim zakonima, pravilima i propisima. Pridržavamo isključivo diskrecijsko pravo ograničiti dostupnost Usluga u bilo koje vrijeme, u cijelosti ili djelomično, bilo kojoj osobi ili bilo kojem geografskom području, zbog opravdanih razloga (npr. radi usklađenja sa relevantnim zakonima i regulatornim zahtjevima, radi zaštite sigurnosti Usluga ili radi primjene razumnih tehničkih prilagodbi).
 5. Dozvoljeno korištenje i pravila ponašanja. Ne smijete:
  • U izvršavanju Usluga ili u vezi sa Uslugama postavljati, prenositi ili na drugi način činiti dostupnim bilo kakve materijale koji jesu ili bi mogli sadržavati (a) prijeteći, uznemirujući, ponižavajući, mrziteljski, zastrašujući ili drugi sadržaj kojim se na bilo koji način krše prava i dostojanstvo drugih; (b) klevetnički, uvredljiv ili lažan sadržaj; (c) opscen, vulgaran, pornografski ili inače nepoželjan sadržaj; ili (d) sadržaj zaštićen autorskim pravima, žigom, sadržaj koji predstavlja poslovnu tajnu, zaštićeno pravo objave ili privatnosti ili bilo koje drugo vlastito pravo, bez prethodne izričite pisane suglasnosti nositelja takvog prava.
  • Koristiti Porm, Trojanski konj (eng. Trojan horse), Uskršnje jaje (eng. Easter egg), tempiranu bombu (eng. Timebomb), špijunski softver (eng. Spyware) ili druge računalne šifre, datoteke ili programe koji jesu ili bi mogli biti potencijalno biti štetni ili invazivni ili namijenjeni izazivanju štete ili preuzimanju kontrole nad operacijama ili nadzora nad korištenjem bilo kojeg hardvera, softvera ili opreme (sve navedeno, dalje u tekstu: Virus).
  • Koristiti Usluge u bilo koju komercijalnu svrhu uključivo i korištenje u Vaše vlastite komercijalne svrhe ili bio koje komercijalne svrhe od kojih na bilo koji način možete ostvariti koristi.
  • Koristiti Usluge u bilo koju svrhu koja je prijevarna ili nezakonita na bilo koji način.
  • Prikupljati podatke o korisnicima Usluga na bilo koji način, uključivo i postupcima obrnutog inženjeringa.
  • Miješati se u pružanje Usluga ili poslužitelje ili mreže koje se koriste za pružanje Usluga, uključivo i poduzimati aktivnosti preuzimanja kontrole ili uništavanja bilo kojeg aspekta Usluga ili kršiti bilo koja pravila ili politike koje se primjenjuju na odnosne poslužitelje ili mreže.
  • Ograničavati ili sputavati sve treće osobe u korištenju Usluga.
  • Bez naše izričite prethodne pisane dozvole, reproducirati, mijenjati, prilagođavati, prevoditi, izrađivati derivativna djela, prodavati, iznajmljivati, davati u najam, posuđivati, davati vremenski ograničeno pravo korištenja (eng. timeshare), distribuirati ili na drugi način iskorištavati bilo koji dio (ili način korištenja) Usluga, osim ako to nije izričito dozvoljeno ovim Ugovorom.
  • Primjenjivati metode obrnutog inženjeringa, dekompiliranja ili rastavljanja bilo kojeg dijela Usluga, osim kada je takvo ograničenje izričito zabranjeno primjenjivim zakonom.
  • Uklanjati iz Usluga sve obavijesti o zaštiti autorskim pravom, žigom ili drugim pravima.
  • Bez naše prethodne izričite pisane dozvole, uvrštavati bio koji dio Usluga u bilo koji proizvod ili uslugu.
  • Sistematski preuzimati i pohranjivati sadržaj Usluga.
  • Bez naše prethodne izričite pisane dozvole, koristiti bilo koje robote, pauke, aplikacije za pretraživanje/dohvaćanje stranica ili druge ručne ili automatske uređaje za dohvaćanje, indeksiranje, izlučivanje podataka sa Interneta (eng. scrape), rudarenje podataka ili na drugi način prikupljati sadržaj Usluga, ili reproducirati ili zaobilaziti navigacijsku strukturu ili prezentaciju Usluga. Ne utječući na naprijed navedeno i pod uvjetom pridržavanja uputa koje su postavljene uz robot.txt datoteci smještenoj u izvornom direktoriju Usluga, mi pružateljima usluga javnih tražilica dajemo dozvolu za korištenje pauka radi kopiranja materijala koje čine Usluge isključivo u svrhu (i samo u mjeri u kojoj je to nužno radi postizanja takve svrhe) kreiranja javno dostupnih, pretraživih indeksa takvih materijala, ali ne i u svrhu skladištenja ili arhiviranja takvih materijala. Pridržavamo pravo opoziva navedene dozvole bilo općim ili pojedinačnim opozivom, u bilo koje doba i bez upozorenja.
  Vi ste odgovorni za nabavu, održavanje i plaćanje cjelokupnog hardvera, telekomunikacijskih i svih drugih usluga potrebnih radi korištenja Usluga.
 6. Elektronička komunikacija. Informacije koje razmjenjujemo u sklopu izvršavanja Usluga mogu predstavljati elektroničku komunikaciju. Kada sa nama komunicirate u izvršavanju Usluga ili korištenjem drugih elektroničkih medija, kao što je elektronička pošta (e-mail), smatra se da s nama komunicirate elektroničkim putem. Suglasni ste da s Vama možemo komunicirati elektroničkim putem, uz pridržavanje lokalnih zakona o zaštiti osobnih podataka i zakona o zaštiti od neželjene elektroničke komunikacije, i da se sva takva komunikacija, uključivo i sve obavijesti, objave, ugovori i druge komunikacije koje Vam dostavimo elektroničkim putem, smatraju komunikacijom u pisanom obliku sa istom pravnom snagom i učinkom kao da je komunikacija izvršena pisanim putem i potpisana od pošiljatelja.
 7. Povratne informacije. Ako nam izložite ideje, dadete prijedloge ili sugestije (dalje u tekstu: Povratne informacije), suglasni ste da se takve Povratne informacije ne smatraju povjerljivima te da ste ih dali bez naknade, bez poticaja i bez ograničenja i bez bilo kakve naše obveze prema Vama u vezi odnosnih Povratnih informacija. Imamo pravo neograničenog korištenja Povratnih informacija u bilo koju svrhu. Odričete se svih zahtjeva protiv nas s naslova korištenja ili nekorištenja Povratnih informacija.
 8. Praćenje korištenja Usluga. Mi možemo (ali nemamo takvu obvezu) analizirati Vaše pristupanje ili korištenje Usluga. Možemo otkrivati podatke o Vašem pristupu ili korištenju Usluga u skladu sa primjenjivim zakonom ili na zahtjev suda ili drugih tijela nadležnih za provedbu zakona te kada je to sukladno našim Pravilima zaštite osobnih podataka.
 9. Vaše pravo korištenja Usluga. Potvrđujete da sva prava intelektualnog vlasništva na Uslugama, uključivo i Stranici, pripadaju nama i ovlaštenim nositeljima odnosnih prava od kojih smo ta prava stekli. U odnosu na Usluge, nemate nikakva prava osim prava pristupa u skladu sa ovim Ugovorom. Uvijek uz Vašu obvezu poštivanja ovoga Ugovora i samo za njegova trajanja, imate mogućnost pregledavati jedan primjerak Stranice na bilo kojem uređaju, isključivo za potrebe Vašeg osobnog, nekomercijalnog korištenja. U slučaju Vašeg kršenja ovoga Ugovora, morate odmah prestati koristiti Usluge. Vi ste odgovorni za sigurnost Vašeg uređaja i njegovu primjerenu zaštitu.
 10. Vlasništvo Društva. Mi i naši dobavljači smo vlasnici Usluga koje uživaju pravnu i zakonsku zaštitu usporedivu sa zaštitom prava vlasništva, uključivo i vlasnici svih digitalnih tipografija računalnog programa kojeg koristimo (dalje u tekstu: Font) I svih naših zaštićenih naziva, žigova ili uslužnih znakova razlikovanja i bilo kojih s tim vezanih logotipova. Font i sva trgovačka imena, žigove, uslužne zaštitne znakove i logotipove (dalje u tekstu: Zaštićeni znakovi) koji nisu u našem vlasništvu, a koji se koriste na ili u vezi sa Uslugama smatraju se vlasništvom njihovih nositelja. Ne smijete koristiti Zaštićene znakove u vezi sa bilo kojim proizvodom ili uslugom koja je vezana sa bilo kojim proizvodom ili uslugom koja se ne smatra našom ili na bilo koji način koji može dovesti do zabune. Ništa što je sadržano u Uslugama ne predstavlja davanje bilo kakvih prava korištenja bilo kojeg Fonta ili Zaštićenog znaka bez izričite prethodne pisane dozvole vlasnika.
 11. Materijali trećih osoba; Linkovi. Usluge mogu omogućavati pristup informacijama, proizvodima, uslugama ili drugim materijalima trećih osoba (zajednički, dalje u tekstu: Materijali Trećih Osoba), uključivo i pravo pristupa putem poveznica. Mi nemamo kontrolu niti podržavamo i ne odgovaramo za bilo koje Materijale Trećih Osoba. Nemamo obvezu provjeravati sadržaj Materijala Trećih Osoba i imamo pravo u bilo koje doba blokirati ili onemogućiti pristup Materijalima Trećih Osoba. Materijalima Trećih Osoba pristupate i koristite ih na Vašu vlastitu odgovornost i uz primjenu bilo kojih dodatnih uvjeta, odredbi ili politika koje se primjenjuju na odnosne materijale.
 12. NEPOSTOJANJE JAMSTAVA.

  U PUNOJ MJERI DOZVOLJENOJ PRIMJENJIVIM ZAKONOM, USLUGE KOJE NUDIMO DAJEMO U SADAŠNJEM I ZATEČENOM STANJU, BEZ IKAKVIH JAMSTAVA ILI UVJETA BILO KOJE VRSTE, IZRIČITIH, PREŠUTNIH ILI ZAKONSKIH.

  NE DAJEMO NIKAKVA JAMSTVA U VEZI SA USLUGAMA U PUNOJ MJERI DOZVOLJENOJ PRIMJENJIVIM ZAKONOM, UKLJUČIVO I JAMSTVO ZA UTRŽIVOST, PRIKLADNOST ZA POSEBNU NAMJENU, ZA NEPOVREDIVOST I JAMSTVO VLASNIŠTVA.

  U PUNOJ MJERI DOZVOLJENOJ PRIMJENJIVIM ZAKONOM I UZ PRIMJENU BILO KOJIH UVJETA ILI ODREDBI ILI POLITIKA KOJE SE PRIMJENJUJU NA KORIŠTENJE MATERIJALA TREĆIH OSOBA OPISANIH U DIJELU 11, MATERIJALI TREĆIH OSOBA KOJIMA MOŽETE PRISTUPITI DAJU SE U SADAŠNJEM I ZATEČENOM STANJU, BEZ IKAKVIH JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE, IZRIČITIH ILI PREŠUTNIH. NE DAJEMO NIKAKVA JAMSTVA U VEZI SA MATERIJALIMA TREĆIH OSOBA.

  NE OGRANIČAVAJUĆI OPĆENITOST PREHODNO NAVEDENOG, U PUNOJ MJERI DOZVOLJENOJ PRIMJENJIVIM ZAKONOM, NE DAJEMO IZJAVE ILI JAMSTVA U VEZI SIGURNOSTI USLUGA, DA ĆE BILO KOJE MJERE SIGURNOSTI KOJE ĆETE U VEZI SA USLUGAMA OSOBNO KORISTITI ILI OMOGUĆITI NJIHOVO KORIŠTENJE DRUGIMA SPRIJEČITI NEOVLAŠTENI PRISTUP PODACIMA O VAŠEM KORIŠTENJU USLUGA ILI DA PODACI O VAŠEM KORIŠTENJU USLUGA NEĆE BITI PREDMET PRISTUPA ILI ZLOUPOTREBE OD STRANE TREĆIH OSOBA.

  SVA OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI BILO KOJE VRSTE KOJA SU SADRŽANA U OVOME UGOVORU (U OVOM DIJELU I NA DRUGIM MJESTIMA U UGOVORU) DAJU SE U KORIST DRUŠTVA I SVIH SA DRUŠTVOM POVEZANIH OSOBA I SVIH VLASNIKA POSLOVNIH UDJELA, DIONIČARA, DIREKTORA, SLUŽBENIKA, ZAPOSLENIKA, POVEZANIH OSOBA, ZASTUPNIKA, PREDSTAVNIKA, DAVATELJA LICENCI, DOBAVLJAČA I DAVATELJA USLUGA I SVIH PRAVNIH SLJEDNIKA NAVEDENIH OSOBA UKLJUČIVO I STJECATELJE (ZAJEDNIČKI, DALJE U TEKSTU: KORISNICI NA STRANI DRUŠTVA)

  Premda poduzimamo razumne napore kako bismo osigurali pravovremenost, cjelovitost I sigurnost Usluga, ne dajemo nikakva jamstva u pogledu postojeće ili buduće ažurnosti, potpunosti, točnosti ili sigurnosti Usluga ili neprekinutog pristupa Uslugama. Usluge mogu sadržavati netočnosti, pogreške ili materijale koji su u sukobu sa ovim Ugovorom. Pored toga, treće osobe mogu izvršiti neovlaštene promjene Usluga. Ako saznate za takve neovlaštene promjene, molimo da nas o tome obavijestite putem poveznice Kontakt uz opis promjene i mjesta na kojem je uočena.

 13. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI.

  NIŠTA U OVOME UGOVORU NE OGRANIČAVA, NE ISKLJUČUJE I NE MIJENJA ILI NE NAMJERAVA OGRANIČITI, ISKLJUČITI ILI MIJENJATI NA BILO KOJA NA PRIMJENJIVOM ZAKONU UTEMELJENA PRAVA POTROŠAČA.

  U PUNOJ MJERI DOZVOLJENOJ PRIMJENJIVIM ZAKONOM: (A) NE ODGOVARAMO ZA BILO KOJU INDIREKTNU, SLUČAJNU, NAKNADNU, POSEBNU, PRIMJERNU ILI KAZNENU ŠTETU BILO KOJE VRSTE ILI GUBITKE KOJI NISU BILI RAZUMNO PREDVIDLJIVI VAMA ILI NAMA U VRIJEME SKLAPANJA OVOGA UGOVORA, A U SVAKOM SLUČAJU KOJE ŠTETE ILI GUBICI NASTANU KAO POSLJEDICA ILI U VEZI SA USLUGAMA ILI OVIM UGOVOROM, UGOVORNOM ODGOVORNOSTI, IZVANUGOVORNOM ODGOVORNOSTI (UKLJUČIVO I NEPAŽNJOM), OBJEKTIVNOM ODGOVORNOSTI ILI DRUGIM TEORIJSKIM KONCEPTOM (ZAJEDNIČKI DALJE U TEKSTU: INDIREKTNI GUBICI). GUBITAK ILI ŠTETA SMATRA SE PREDVIDLJIVOM AKO JE OČITO DA ĆE SE DOGODITI ILI AKO U VRIJEME SKLAPANJA UGOVORA OBJE STRANKE UGOVORA ZNAJU DA BI SE MOGLA DOGODITI.

  NE OGRANIČAVAJUĆI OPĆENITOST PREHODNO NAVEDENOG, MI NE ODGOVARAMO ZA INDIREKTNE GUBITKE BILO KOJE VRSTE KOJI NASTANU KAO POSLJEDICA VAŠEG KORIŠTENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA USLUGA ILI KAO POSLJEDICA BILO KOJIH PROIZVODA ILI MATERIJALA TREĆIH OSOBA, UKLJUČIVO I BILO KOJIH VIRUSA KOJI SE MOGU PRENIJETI U VEZI SA NAVEDENIM.

  KORISNICI NA STRANI DRUŠTVA NE ISKLJUČUJU I NE OGRANIČAVAJU NA BILO KOJI NAČIN ODGOVORNOST PREMA VAMA AKO JE TAKVO ISKLJUČIVANJE ILI OGRANIČAVANJE PROTIVNO ZAKONIMA. TO UKLJUČUJE ODGOVORNOST ZA SMRT ILI TJELESNU OZLJEDU KOJA NASTANE KAO POSLJEDIA NAŠE NEPAŽNJE ILI NEPAŽNJE NAŠIH ZAPOSLENIKA, ZASTUPNIKA ILI PODUGOVARAČA, ZA KRAJNJU NEPAŽNJU ILI NAMJERU ILI ZA PRIJEVARU ILI LAŽNO PREDSTAVLJANJE.

  MAKSIMALNI IZNOS NAKNADE ZA SVE ŠTETE, GUBITKE I UZROKE KOJI NASTANU U IZVRŠAVANJU ILI U VEZI SA IZVRŠAVANJEM USLUGA ILI OVOGA UGOVORA, BEZ OBZIRA JE LI TAKVA ODGOVORNOST UGOVORNA, IZVANUGOVORNA (UKLJUČIVO I ZBOG NEPAŽNJE) ILI KOJA DRUGA, OGRANIČENA JE DO VEĆEG OD SLJEDEĆIH IZNOSA: (A) UKUPNI IZNOS KOJI STE NAM PLATILI RADI KORIŠTENJA USLUGA (AKO JE PRIMJENJIVO); I (B) DESET (10) AMERIČKIH DOLARA.

  SVA OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI BILO KOJE VRSTE IZ OVOGA UGOVORA (U OVOM DIJELU I NA DRUGIM MJESTIMA U UGOVORU) DAJU SE U KORIST DRUŠTVA I SVIH SA DRUŠTVOM POVEZANIH OSOBA I SVIH KORISNIKA NA STRANI DRUŠTVA.

  AKO PRISILNI PROPISI ZABRANJUJU ISKLJUČENJE BILO KOJIH UVJETA, JAMSTAVA ILI GARANCIJA, U MJERI DOZVOLJENOJ PRIMJENJIVIM ZAKONOM, NAŠA ODGOVORNOST JE OGRANIČENA (PO NAŠEM IZBORU) NA NAKNADU TROŠKOVA VEZANIH UZ RELEVANTNI DIO USLUGA OBLIKU PONOVNE ISPORUKE STVARI ILI POVRATA NOVCA.

 14. Tužbe trećih osoba. Ako treće osobe podnesu tužbe protiv nas zbog Vašeg kršenja ovoga Ugovora ili Vaše povrede bilo kojih prava trećih osoba, tada ćete, u puno mjeri dozvoljenoj primjenjivim zakonom, Vi biti u cijelosti odgovorni Korisnicima na strani Društva za sve štete, presude, pravorijeke, gubitke, troškove, izdatke i naknade (uključivo i troškove pravnog zastupanja) koje oni s tim u vezi pretrpe.
 15. Prestanak Ugovora. Možete uvijek prestati koristiti Usluge i samim time otkazati ovaj Ugovor u bilo koje vrijeme. Mi možemo raskinuti Ugovor ili obustaviti korištenje Usluga ako kršite ovaj Ugovor, ako sudjelujete u prijevari ili povredi, ili ako se lažno predstavljate: Vi ili bilo koje osobe koje koriste Vaš korisnički račun. Kada je to razumno opravdano okolnostima, dostaviti ćemo Vam prethodnu obavijest o raskidu ili obustavi najmanje dvadeset četiri (24) sata prije raskida ili obustave, a ako smatramo, postupajući razumno, da ste počinili tešku povredu Ugovora, imamo pravo raskinuti Ugovor ili obustaviti Usluge sa trenutnim učinkom. Nakon raskida ili prekida, odmah prestaje Vaše pravo korištenja Usluga. Vaše obveze iz ovoga Ugovora nadživjeti će istek ili prestanak ovoga Ugovora.
 16. Mjerodavno pravo; Rješavanje sporova. Osim ako drugačije nije predviđeno primjenjivim zakonom, na ovaj Ugovor se primjenjuje i Ugovor je sastavljen u skladu sa zakonima Belgije, uz isključenje načela o sukobu zakona i bez obzira iz koje ste države. Sve sporove između Vas i nas koji mogu nastati iz ili u vezi sa Uslugama ili ovim Ugovorom, bez obzira jesu li vezani uz ugovornu ili deliktnu odgovornost, povredu zakona, prijevaru, lažno predstavljanje ili bilo koju drugu pravnu teoriju što uključuje i sporove ili tužbe radi izvan ugovorne odgovornosti, rješavati će isključivo nadležni sudovi Belgije pa se stoga odričete prava prigovora protiv odredbi o mjerodavnom pravu, mjestu i sudovima nadležnim za rješavanje sporova. Ovaj dio 16. ne ograničava niti jedno zaštitno pravno sredstvo na koje imate pravo po pravu države Vašeg prebivališta.
 17. Filtriranje. Komercijalno su dostupna sredstva roditeljske kontrole i zaštite (primjerice, računalna oprema, programi ili filtriranje usluga) koja Vam mogu pomoći da ograničite pristup materijalima koji bi mogli biti štetni ili neprimjereni za maloljetnike. Informacije o pružateljima navedenih sredstava roditeljske kontrole i zaštite (koje ni na koji način ne podupiremo) možete pronaći na https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_content-control_software_and_providers
 18. Pitanja ili pritužbe. Ako imate pitanja ili pritužbe vezano uz Usluge, obratite nam se putem poveznice Kontakt.
 19. Povrede autorskih prava. Ako, postupajući u dobroj vjeri, držite da se dostupnim materijalima o Uslugama vrši povreda Vašeg autorskog prava, molimo da nas o tome obavijestite putem pošte i zatražite da takav materijal uklonimo ili blokiramo pristup takvom materijalu. Molimo Vas da budete što precizniji u opisu sadržaja i lokacije navodno spornog materijala. Molimo da nam sve takve obavijesti uputite putem poveznice Kontakt.
 20. Informacije o budućim događajima. Informacije o Uslugama koje se tiču nas, naših povezanih društava ili naših ili njihovih uprava i koje ne predstavljaju povijesne podatke smatraju se Informacijama o budućim događajima.
  Informacije o budućim događajima su samo predviđanja, pa se stvarni razvoj događaja u budućnosti može znatno razlikovati od Informacija o budućim događajima. Različiti vanjski čimbenici i rizici utječu na naše poslovanje, tržišta, proizvode, usluge i cijene. Navedeni čimbenici i rizici su opisani u našem važećem godišnjem izvješću koji podnosimo Komisiji za vrijednosnice i burzu (eng. Securities and Exchange Commission, dalje u tekstu: SEC) te drugim očitovanjima koja podnosimo SEC-u. Svim takvim zadnjim očitovanjima možete pristupiti putem SEC EDGAR sustava na adresi www.sec.gov, ili od nas možete zatražiti da Vam dostavimo važeća očitovanja bez ikakve naknade. Otklanjamo odgovornost za bilo kakvu obvezu ili dužnost ažuriranja, revidiranja ili dopunjavanja bilo koje Izjave o budućim događajima ili bilo kojih drugih izjava koje možemo objaviti u vezi Usluga.
 21. Ostali bitni uvjeti. Ovaj Ugovor nije niti će se smatrati dokumentom kojim se između Vas i nas uspostavlja partnerstvo, zajednički poduhvat, odnos poslodavca i radnika, odnos zastupnika i zastupanog ili odnos davatelja ili primatelja franšize. Ovaj Ugovor je Ugovor između Vas i nas. Osim ako drugačije nije predviđeno u dijelovima 12, 13 i 21, niti jedna treća osoba nema pravo izvršavati bilo koje odredbe ovoga Ugovora. Ako bilo koja odredba ovoga Ugovora bude utvrđena nezakonitom, ništetnom ili iz bilo kojeg razloga neovršivom, odnosna odredba smatrati će se isključenom i neće utjecati na ostatak Ugovora niti njegovu valjanost i ovršivost. Vi ne smijete ustupiti, prenijeti ili dati pod-licencu na svim ili bilo kojim Vašim pravima ili obvezama iz ovoga Ugovora bez naše prethodne pisane dozvole. Mi smijemo ustupiti, prenijeti ili dati pod-licencu na bilo koje ili sva prava ili obveze iz ovoga Ugovora bez ikakvih ograničenja. Niti jedno odricanje bilo koje ugovorne strane u vezi sa bilo kojom povredom ili kršenjem ovoga Ugovora neće se smatrati odricanjem od bilo kojeg prethodne ili naknadne povrede ili kršenja. Svi naslovi, zaglavlja ili naslovi dijelova ovoga Ugovora navedeni su samo u svrhu lakšeg korištenja i ni u kojem slučaju se ne smatraju definicijama niti tumačenjem bilo kojeg pojedinačnog dijela ili odredbe ovoga Ugovora. Svi pojmovi koji su definirani u jednini imaju isto značenje kada se koriste u množini, kada je to prikladno i ako nije ugovoreno drugačije. Svi pojmovi koji se koriste u ovom Ugovoru ili njihove inačice imati će ono značenje koje im je dodijeljeno u kontekstu očitovanja volje ugovornih stranka, bez ograničenja. Ovaj Ugovor i svi njegovi uvjeti i odredbe, predstavljaju cjeloviti dogovor između Vas i nas u vezi predmeta ovoga Ugovora i, osim u slučaju prijevare, nadomještaju bilo koje i sve prethodne ili istovremene pisane ili usmene ugovore ili dogovore između Vas i nas u vezi sa predmetom ovoga Ugovora. Dostava svih obavijesti koje Vam upućujemo (uključivo i obavijesti o izmjenama ovoga Ugovora) vršiti će putem objava vezanih uz Usluge ili putem e-maila (uključivo, u svakom slučaju, putem poveznica) ili pošte. Bez ograničenja, tiskana verzija ovoga Ugovora i svake obavijesti u elektroničkom obliku smatrati će se dopuštenom u sudskom ili upravnom postupku koji se vodi u vezi sa ovim Ugovorom i to u istom opsegu i pod istim uvjetima koji vrijede za ostale poslovne dokumente i isprave koje izvorno nastaju i vode se u tiskanom obliku. Niti jedna ugovorna strana ne odgovara za propust u izvršavanju obveza zbog bilo kojeg razloga izvan kontrole ugovorne strane.

© Janssen Pharmaceutica NV 2019 osim ako drugačije nije navedeno. Sva prava pridržana